חותם אישי
Executive Search
תהליך העבודה
  • מפגש עם הלקוח, הבנת האירגון, צרכיו, הכרות עם המנהלים והתרבות האירגונית.
  • הגדרת התפקיד, והגדרת סוגי החברות והתפקידים שיאותרו במסגרת המחקר.
  • תהליך מחקר ואיתור מתודולוגי המכסה את קהלי היעד הרלוונטיים.
  • הצגת רשימה לאישור הלקוח.
  • פניה למועמדים שאושרו וראיונות עומק למתאימים.
  • בדיקת רקע וממליצים.
  • ראיון מועמדים סופיים על ידי הלקוח.
  • בחירת המועמד הרלוונטי סיוע במשא ומתן ותאום ציפיות.